بازی CHORUS با انتشار تریلری برای ایکس باکس سری ایکس معرفی شد.

بازی CHORUS با انتشار تریلری برای ایکس باکس سری ایکس معرفی شد.